Tuesday, 06/12/2022 - 08:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lạc Hòa 2

HỘI THI GV LÀM TPT ĐỘI GIỎI 2017 - 2018

Sáng ngày 21/4/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi năm học 2017 - 2018.

Hội thi diễn ra tại trường Tiểu học 3 phường 1 với các phần thi: 

- SKKN về nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường, các biện pháp giáo dục đội viên; 

- Các loại Hồ sơ, sổ sách trong công tác Đội;

- Trắc nghiệm năng lực hiểu biết về Đảng, Đoàn, Hội, Đội và Bác Hồ;

- Xử lí tình huống sư phạm và soạn thảo văn bản 

- Năng khiếu múa hát

- Các kỹ năng nghi thức Đội